Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

SUSPENDARE TEMPORARA ACTIVITATE

In vederea inregistrarii in Registrul Comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara a activitatii societatilor comerciale, trebuie depusa o documentatie specifica la Oficiul  Registrului Comertului.
La cererea pentru inregistrarea mentiunii privind intreruperea temporara a activitatii unei societati comerciale se ataseaza:
  • cerere de inregistrare;
  • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau, dupa caz, Decizia Asociatului Unic,
  • certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii,
  • declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maximum 3 ani si dovezile privind plata;
  • imputernicire avocatiala;
  • taxelor legale si timbrul judiciar, in original.
  • HotarareaAdunarii Generale a Asociatilor /Decizia asociatului unic va contine si durata pe care se doreste suspendarea activitatii.
Important!  Intreruperea temporara a activitatii unei societati comerciale nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii mentiunii in Oficiul Registrului Comertului si a instiintarii organelor fiscale.
Prevederile legale mentionate mai sus se aplica in mod corespunzator si in cazul intreruperii temporare a activitatii persoanei fizice autorizate si intreprinderii individuale sau familiale.