Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

SCHIMBARE SEDIU SOCIAL

Sediul social este un element de identificare a societatii; in functie de sediul social ales pentru societatea comerciala se vorstabili:
 • legea aplicabila,
 • instantele judecatoresti competente,
 • nationalitatea societatii,
 • locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare;
Potrivit legii, documentele care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, sunt urmatoarele: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere in participatiune, extras de carte funciara, certificat de mostenitor, acordul asociatiei de proprietari si al veinilor direct afectati de activitatea desfasurata (sus, jos, stanga, dreapta - daca este cazul)  sau alte acte care atesta dreptul de folosinta.
Schimbarea sediului social in alt judet impune inregistrarea persoanei juridice in Registrul  Comertului de la noul sediu si radierea inmatricularii acesteia din Registrul Comertului de la vechiul sediu social.
Dosarul pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii privind schimbarea sediului societatii comerciale cu raspundere limitata va contine urmatoarele documente:
 • cerere de inregistrare
 • actul modificator al actului constitutiv (Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic;
 • actul aditional la contractul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social (act aditional la contractul de comodat, contract de asociere in participatiune, etc);
 • imputernicire avocatiala;
 • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.
Avand in vedere faptul ca identificarea unui spatiu pentru stabilirea sediului social poate fi problematica in Bucuresti, datorita numarului mare de societati existente, noi va oferim sprijin si in aceasta problema. Stabilirea sediului social la sediul profesional al formei de exercitare include:
 • folosirea adresei pentru stabilirea sediului societatii;
 • primirea corespondentei si predarea acesteia.
Important!Stabilirea sediului social al unei societati comerciale la sediul profesional al formei de exercitare a profesiei se poate face, potrivit legii, pe o perioada maxima de un an, urmand ca la expirarea contractului, sa gasim cea mai avantajoasa oferta pentru a schimba sediul social la alt sediu profesional al formei de exercitare. De asemenea, este important de stiut ca stabilirea sediului social in aceasta modalitate nu este permisa de lege in cazul Persoanelor Fizice Autorizate.