Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

SCHIMBARE FORMA JURIDICA

Actul pentru schimbarea formei juridice a unei societati comerciale se incheie in forma prevazuta de lege pentru noua forma juridica de organizare a societatii in cauza si in forma autentica in cazul societatii in nume colectiv sau in comandita simpla.
Dosarul pentru inregistrarea mentiunilor privind transformarea formei juridice a unei societati
comerciale (art.205 din Legea nr.31/1990, republicata) va contine urmatoarele documente:
  • cerere de inregistrare; (descarca cerere)
  • actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor, decizia asociatului unic);
  • actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate;
  • certificatul de inregistrare  si, dupa caz, anexa/anexele;
  • daca este cazul, avizele prealabile prevazute de legile speciale;
  • daca este cazul: alte acte doveditoare - declarati pe proprie raspundere ale asociatilor/ actionarilor nou cooptati/administratorilor sau cenzorilor nou numiti;
  • specimenele de semnatura ale reprezentantilor legali;
  • dovezile privind efectuarea varsamintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social; ( daca este in numerar dovada de la banca, daca este in natura - expertiza autentificata cu privire la valoare);
  • imputernicire avocatiala;
  • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.