Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

SCHIMBARE DENUMIRE SOCIETATE

Pe parcursul desfasurarii activitatii economice, intervin anumite modificari care sunt imperativ supuse inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala se afla inregistrat sediul societatii.
Actul pentru schimbarea denumirii unei societati comerciale se incheie in forma prevazuta de lege pentru forma juridica de organizare a societatii in cauza si in forma autentica in cazul societatii in nume colectiv sau in comandita simpla.
Dosarul pentru inregistrarea mentiunilor privind schimbarea denumirii societatii
comerciale  va contine urmatoarele documente:
  • cerere de inregistrare; 
  • actul modificator al Actului constitutiv (Hotararea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Asociatilor/Actionarilor, Decizia Asociatului Unic);
  • dovada privind verificarea si rezervarea noii denumiri;
  • actul constitutiv actualizat;
  • certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele;
  • daca este cazul, avizele prealabile prevazute de legile speciale;
  • imputernicire avocatiala;
  • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.