Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

REVOCARE MANDAT ADMINISTRATOR

In urma convocarii Adunarii Generale a Asociatilor sau a Deciziei Asociatului Unic pot fi luate urmatoarele hotarari:
 • prelungirea mandatului administratorului;
 • schimbarea duratei mandatului administratorului (perioada limitata de 4 ani sau perioada nelimitata);
 • revocarea mandatului administratorului si numirea unui noi administrator.
Cererea de inregistrare a modificarii/revocarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ori a reprezentantilor persoanelor juridice care indeplinesc aceasta calitate va fi insotita de:
 • cerere de inregistrare;
 • hotararea/decizia organului competent al persoanei juridice, in original;
 • actul constitutiv actualizat
 • actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in copie certificata de parte;
 • specimenul de semnatura al noilor membri ai organelor de administrare si/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in original;
 • declaratia pe propria raspundere din care reiese ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea acestor calitati, in original;
 • informatiile din cazierul fiscal, in original;
 • dovada acceptarii exprese a mandatului, in cazul administratorilor sau, dupa caz, al membrilor directoratului, in original;
 • imputernicire avocatiala;
 • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.
Important!
In situatia revocariimandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ori a reprezentan?ilor persoanelor juridice care indeplinesc aceast? calitate se va numi, in mod imperativ, un nou membru al organelor de administrare.
In cazul societatilor de persoane si societatii cu raspundere limitata, revocarea administratorilor se face cu votul asociatilor care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social numai cand administratorii au fost alesi de adunarea asociatilor. In schimb, in cazul in care administratorii au fost desemnati prin act constitutiv, revocarea lor se face cu votul unanimitatii asociatilor.
In scopul cunoasterii de catre terti a persoanelor care administreaza si reprezinta societatea, legea instituie anumite formalitati de publicitate, respectiv publicarea in Monitorul Oficial a actului modificator.