Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL

Sediul social este un element de identificare a societatii; in functie de sediul social ales pentru societatea comerciala se vorstabili:
  • legea aplicabila,
  • instantele judecatoresti competente,
  • nationalitatea societatii,
  • locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare;
Potrivit legii, documentele care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, sunt urmatoarele: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de asociere in participatiune, extras de carte funciara, certificat de mostenitor, acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor direct afectati de activitatea desfasurata (sus, jos, stanga, dreapta - daca este cazul)  sau alte acte care atesta dreptul de folosinta.
Dosarul pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii privind schimbarea sediului societatii comerciale cu raspundere limitata va contine urmatoarele documente:
  • cerere de inregistrare
  • actul aditional la contractul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social (act aditional la contractul de comodat, contract de asociere in participatiune, etc);
  • imputernicire avocatiala;
  • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.