Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATOR

In urma convocarii Adunarii Generale a Asociatilor sau a Deciziei Asociatului Unic pot fi luate urmatoarele hotarari:
 • prelungirea mandatului administratorului;
 • schimbarea duratei mandatului administratorului (perioada limitata de 4 ani sau perioada nelimitata);
 • revocarea mandatului administratorului si numirea unui noi administrator.
Cererea de inregistrare a modificarii/prelungirii duratei mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere si de control ori a reprezentantilor persoanelor juridice care indeplinesc aceast? calitate va fi insotita de:
 • cerere de inregistrare, in original;
 • hotararea/decizia organului competent al persoanei juridice, in original;
 • actul constitutiv actualizat;
 • actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in copie certificata de parte;
 • specimenul legalizat de semnatura al noilor membri ai organelor de administrare si/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate, in original;
 • declaratia pe propria raspundere din care reiese ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru detinerea acestor calitati, precum si dovada acceptarii exprese a mandatului, in cazul administratorilor sau, dupa caz, al membrilor directoratului, in original;
 • informatiile din cazierul fiscal, acestea urmand a fi solicitate de la Oficiul Registrului Comertului;
 • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.