Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

Modificare Firma

Inscrierea mentiunilor in Registrul Comertului.
Dupa inmatriculare, in cursul activitatii, pot interveni anumite acte si fapte care modifica elementele consemnate in Registrul Comertului cu ocazia inmatricularii. Astfel asociatii pot fi interesati in marirea ori reducerea capitalului social, schimbarea obiectului de activitate sau a formei juridice a societatii, transmiterea partilor sociale, prelungirea duratei societatii, schimbarea sediului social, infiintarea unui punct de lucru (sediu secundar), etc.
Aceste modificari trebuie aduse la cunostinta celor interesati. Intrucat elementele care reclama schimbarea au fost stabilite prin actul constitutiv al societatii, modificarea societatii impune modificarea acestui act constitutiv.
In situatia modificarii datelor de identificare ale asociatilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor, persoanelor Imputernicite sau reprezentantilor persoanei juridice, se vor depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala se afla situat sediul social, urmatoarele documente:
  •  cerere de depunere si mentionare acte; (descarca cerere)
  •  copiile certificate de parte ale actelor din care rezulta noile date de identificare (CI nou, modificat ca urmare a expirarii valabilitatii acestuia, schimbarii adresei, casatoriei, etc.)
In situatia in care un asociat si-a schimbat numele ca urmare a casatoriei, se ataseaza:
 cerere de depunere si mentionare acte;
  •  copie certificat de nastere;
  •  copie certificat de casatorie;
  •  copie carte de identitate noua.
In situatia in care un asociat a revenit la numele purtat anterior casatoriei sau si-a pastrat numele dobandit in timpul casatorie, se ataseaza:
  •  copie certificat de nastere;
  •  copie carte de identitate noua;
  •  copie certificat de casatorie;
  •  copie sentinta de divort (legalizata cu mentiunea definitiva).