Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

Capitalul socialal unei societati reprezinta expresia valorica a totalitatii aporturilor in numerar si in natura ale asociatilor care participa la constituirea societatii.
In cursul desfasurii activitatii, in cadrul societatii comerciale pot interveni anumite modificari ale capitalului social, schimbari  a caror inregistrare la Oficiul Registrului Comertului este obligatorie.
Asa cum capitalul social se formeaza prin efectuarea unor aporturi, tot astfel capitalul social se majoreaza prin noi aporturi. 
Pentru a realiza marirea capitalului social, societatea:
  • emite  parti sociale noi sau
  • majoreaza valoarea nominala a partilor sociale existente.
Marirea capitalului social se stabileste de catre asociati, in functie de forma juridica a societatii si nevoile societatii comerciale.
Pentru a le proteja interesele, legea recunoaste asociatilor existenti ai societatii un drept de preferinta la subscrierea noilor parti sociale.
La cererea de inregistrare a mentiunii privind majorarea capitalului social prin noi aporturi in numerar se ataseaza:
  • cerere de inregistrare;
  • actul modificator, in original;
  • act constitutiv actualizat;
  • dovada efectuarii varsamintelor, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;
  • dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar, in original.
  • imputernicire avocatiala;
 
Important!
Pentru protejarea intereselor asociatilor, legea prevede ca orice majorare a capitalului social cu incalcarea dreptului de preferinta al asociatilor, este anulabila.