Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

LIMITARE MANDAT ADMINISTRATOR

In privinta societatii cu raspundere limitata, legea prevede ca administratorii nu pot primi, fara autorizarea adunarii asociatilor, mandatul de administrator in alte societati sau avand acelasi obiect de activitate, sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune (art. 197 alin. 2 din Legea nr. 31/1990- legea societatilor comerciale).
Potrivit art. 137 alin. 3 din legea societatilor comerciale, pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii  au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca este suspendat pe perioada mandatului.
De asemenea, pe durata indeplinirii mandatului, administratorul nu poate incheia contract de munca, nici pentru indeplinirea functiei de administrator si nici pentru o alta functie.
Pentru a proteja interesele societatii si ale asociatilor, legea interzice creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni cum sunt:
  • acordarea de imprumuturi;
  • acordarea de avantaje financiare cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestea de operatiuni de livrare de bunuri, executari lucrari sau prestari de servicii;
  • garantarea directa sau indirecta (in tot sau in parte) a oricaror imprumuturi acordate administratorilor;
  • dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorilor ori o alta prestatie personala a acestora;
De asemenea, in ceea ce priveste durata exercitarii mandatului de administrator (legea prevede in acest sens un mandate minim de 4 ani), aceasta se poate realiza prin inregistrarea unei mentiuni in Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde urmatoarele documente:
  • cerere de inregistrare;
  • hotararea modificatoare (Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Decizia Asociatului Unic);
  • actul constitutiv actualizat;
  • CI administrator (daca se doreste si schimbarea administratorului);
  • specimen legalizat de semnatura (daca se doreste si schimbarea administratorului)