Avize si Autorizatii

Majoritatea avizelor, autorizatiilor si/sau licentelor se obtin ulterior infiintarii firmei si/ sau a punctului de lucru (sediului secundar)  in care societatea isi desfasoara activitatea, dar exista si exceptii de la aceasta regula. In aceasta situatie se vorbeste despre eliberarea unui aviz prealabil (sau autorizatie prealabila).
 
Institutiile de credit
Institutiile de credit, persoane juridice romane, se pot constitui si functiona, in una din  urmatoarele categorii:
 • banci;
 • organizatii cooperatiste de credit;
 • banci de economisire si creditare in domeniul locativ;
 • banci de credit ipotecar;
 • institutii emitente de moneda electronica.
In vederea desfasurarii activitatii in Romania, fiecare institutie de credit trebuie sa dispuna de o autorizatie emisa de Banca Nationala a Romaniei potrivit prezentei ordonantei de urgenta.
Asiguratorii/Reasiguratorii si Brokerii de Asigurare si Reasigurare:
Un asigurator/broker de asigurare si/sau reasigurare nu poate fi inregistrat in Registrul Comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii, aviz emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Activitatea de asigurare in Romania poate fi exercitata numai de:
 • persoane juridice romane, constituite ca societati pe actiuni si/sau societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
 • asiguratori sau reasiguratori autorizati in statele membre, care desfasoara activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul Romaniei in conformitate cu dreptul de stabilire  si libertatea de a presta servicii;
 • sucursale apartinand unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizate de  Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
 • filiale ale unor asiguratori sau reasiguratori din state terte, autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
 • asiguratori sau reasiguratori care adopta forma de companie europeana pe actiuni.
Societatile pe piata de capital
Societatile de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.), sunt persoane juridice, care functioneaza numai in baza autorizatiei  Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).
Societatile care desfasoara activitati de producetie, import, export si comercializarea armelor de foc si munitiilor
Societatile comerciale care doresc sa includa in obiectul de activitate oricare dintre operatiunile cu arme si munitii, trebuie sa solicite in prealabil, cu ocazia constituirii sau, dupa caz, a modificarii ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii specializate, centrala sau locala, a Inspectoratului General al Politiei Romane.
 
Societatile specializate de paza si protectie
Pentru obtinerea licentei de functionare societatile de paza, precum si societatile cu obiect de activitate in domeniul sistemelor de alarmare impotriva efractiei, este necesar avizul de principiu eliberat de inspectoratul judetean de politie sau, dupa caz, de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala va functiona societatea, referitor la obiectul de activitate, denumirea societatii, avizarea asociatului/asociailor si personalului de conducere, obtinut inaintea inmatricularii acesteia la Oficiul Registrului Comertului.
 
Societatile de pensii
Societatile de pensii necesita autorizare de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru constituire si administrare.
Dupa inregistrarea societatii comerciale la Registrul Comertului, este necesara obtinerea autorizatiei de functionare, care presupune depunerea unei declaratii pe propria raspunderea care atesta desfasurarea activitatii in conditiile prevazute de lege.
Autorizarea ulterioara inregistrarii societatii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carei raza teritoriala are sediul societatea:
Dupa eliberarea certificatului de inregistrare a societatii comerciale sau inainte de inceperea unei activitati a carei autorizare este necesara, societatea comerciala trebuie sa obtina autorizatia de functionare.
Autorizarea functionarii societatii comerciale se efectueaza prin depunerea unei cereri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din judetul pe a carui raza solicitantul isi are stabilit sediul social principal sau secundar, la inregistrarea societatii ori a sediului secundar sau pe parcursul functionarii ori de cate ori intervine o modificare in cele declarate anterior.
In conformitate cu cele declarate, autoritatile publice competente vor efectua un control cu privire la:
 • autorizarea sanitara;
 • autorizarea veterinara;
 • actul de autorizare de mediu;
 • autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii.