Nu ezitati sa ne contactati pentru orice detalii!

021.323.31.18 - 0758 320 235
0725 329 523 - 0742 199 166

CESIUNE PARTI SOCIALE

Cesiunea partilor sociale reprezinta transmiterea acestora catre una sau mai multe persoane, care astfel vor dobani calitatea de asociati.
Aceasta operatiune juridica se realizeaza printr-un contract de cesiune de parti sociale, incheiat intre cedent si cesionar, in vederea preluarii partilor sociale.
Cesiunea partilor sociale se poate realiza la valoarea nominala a acestora, inscrisa in actul constitutiv al societatii, sau se poate realiza la o valoare mai mare decat cea nominala, in acest din urma caz, urmand a se plati un impozit de 16%, aplicat asupra diferentei dintre valoarea nominala si pretul contractului.
Pentru a fi opozabila tertilor, cesiunea de parti sociale trebuie inscrisa in Oficiul Registrului Comertului, in vederea publicarii in Monitorul Oficial.
Cesiunea partilor sociale se poate efectua in mai multe forme, conform legislatiei in vigoare:
 
a) Cesiune de parti sociale catre persoane din afara societatii:
 
Important! In cazul cesiunii de parti sociale catre persoane din afara societatii, procedura de inregistrare la Registrul Comertului a cesiunii va ajunge la aproximativ doua luni deoarece aceasta varianta presupune depunerea a doua dosare distincte.
Pentru prima etapa, dosarul ce se va depune la Oficiul Registrului Comertului contine urmatoarele documente:
Cerere de depunere si mentionare acte; 
 
 • Actul modificator al actului constitutiv (Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau Decizia Asociatului Unic, dupa caz);
 • Imputernicire avocatiala;
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.
 • Dupa depunerea documentelor si solutionarea cererii, se asteapta o perioada de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor/Deciziei Asociatului Unic, in vederea formularii de opozitii de catre eventualele persoanele interesate. In cazul in care nicio opozitie nu a fost formulata in interiorul termenului legal de 30 de zile, se poate depune cea de-a doua etapa.
 • Pentru a doua etapa, dosarul ce se va depune la Oficiul Registrului Comertului contine urmatoarele documente:
 • Cerere de inregistrare;
 
Dovadapublicarii Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor/Deciziei Asociatului Unic, prin depunerea rezolutiei persoanei desemnate de aprobare a cesiunii de parti sociale, Oficiul Registrului Comertului confirmand nedepunerea vreunei opozitii in termenul legal de formulare a acestora;
Actul modificator al Actului constitutiv (Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Decizia Asociatului Unic);
Contractul de cesiune;
Actul constitutiv actualizat, ca urmare a cesiunii partilor sociale;
Copii certificate pentru conformitate cu originalul ale persoanelor cesionare, sau, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;
Declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul/asociatii care a/au dobandit prin cesiune parti sociale, precum si pentru noii administratori, daca este cazul, declaratii din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (atestata de avocat sau autentificata de notar);
Specimen legalizat de semnatura (in cazul in care se numeste un nou administrator);
Certificate de cazier fiscal pentru asociatii care intra in societate (se obtin de la Oficiul Registrului Comertului);
Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.
 
 b) Cesiune de parti sociale catre asociati existenti, fara retragerea din societate.
Procedura dureaza aproximativ 5 zile lucratoare.
Dosarul ce se va depune la Oficiul Registrului Comertului contine urmatoarele documente:
Cerere de inregistrare;
 
 • Actul modificator al Actului constitutiv (Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Decizia Asociatului Unic);
 • Actul constitutiv actualizat;
 • Contractul de cesiune;
 
c) Cesiune de parti sociale catre asociati existenti si retragerea din societate.
Procedura dureaza aproximativ 5 zile lucratoare.
Dosarul ce se va depune la Oficiul Registrului Comertului contine urmatoarele documente:
Cerere de inregistrare;
 
 • Actul modificator al Actului constitutiv (Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Decizia Asociatului Unic);
 • Actul constitutiv actualizat;
 • Contractul de cesiune;
 • Declaratie data pe proprie raspundere de catre asociatul care a dobandit prin cesiune parti sociale  din care sa rezulte ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea calitate de asociat unic si administrator, dupa caz (atestata de avocat sau autentificata de notar);
 • Specimen legalizat de semnatura pentru administrator (daca este cazul).